Garanţie

DuPont este un simbol al calitãţii. Angajamentul nostru faţã de clienţi nu se terminã odatã cu vânzarea. DuPont deţine o reţea vastã de profesionişti instruiţi şi calificaţi care sã asigure instalarea/fabricarea fãrã probleme astfel încât consumatorii finali sã fie pe deplin mulţumiţi de achiziţia fãcutã – indiferent dacã aplicaţia este rezidenţialã sau comercialã.

Garanţia Corian® limitatã de 10 ani este o bazã suficientã pentru a face faţã realitãţilor cotidiene ale unui cãmin aglomerat.

O reţea de excepţie întăreşte reputaţia calităţii noastre.
DuPont a dezvoltat o Reţea de Calitate a fabricanţilor dedicaţi livrãrii celor mai înalte standarde de instalare şi service. Scopul principal şi atitudinea acestora şi sunt menite sã asigure satisfacţia deplinã clienţilor privind instalaţiile Corian® achiziţionate.

Ce este reţeaua de calitate?
Membrii reţelei de calitate sunt angajaţi sã asigure primirea de cãtre clienţi a unor produse şi servicii de cea mai înaltã calitate de la TOATE companiile din lanţul de aprovizionare. Membrii acesteia sunt Fabricanţi şi Centre de Servicii Certificate. Toţi membrii Reţelei de Calitate au fost evaluaţi şi instruiţi de DuPont privind metodele de fabricaţie, instalare, reparare şi întreţinere ale Corian®. Ei sunt, de asemenea, responsabili pentru aplicarea şi derularea Programului Garanţiei Limitate de 10 Ani pentru produsele instalate.

O siglã a Reţelei de Calitate a Corian® a fost creatã pentru a sprijini, nu pentru a înlocui sigla Corian®.

Ce este Programul Garanţiei Limitate de 10 Ani pentru produsele instalate?
DuPont oferã douã nivele de protecţie cu garanţie pentru produsele Corian®: nivelul produsului şi nivelul instalãrii.

Garanţia pentru produs este standard pentru toate produsele Corian® şi asigurã produse fãrã defecte de fabricaţie pentru o perioadã de 10 ani de la cumpãrare. La un nivel mai înalt de acoperire, Garanţia Limitatã pentru produse Instalate este disponibilã numai când produsele au fost fabricate şi instalate de un Fabricant Certificat de Corian®. Aceastã Garanţie Limitatã pentru produse Instalate extinde garanţia pentru produse şi asigurã fabricarea şi instalarea unor produse finite fãrã defecte de fabricaţie.

Ce este un Fabricant Certificat?
Un Fabricant Certificat este instruit de DuPont şi lucreazã conform directivelor date de DuPont.
El primeşte actualizãrile tehnice prin Buletine de ştiri.
Virtutea sa de membru al Reţelei de Calitate demonstreazã clienţilor cã este pregãtit sã facã orice este necesar pentru a livra produse de cea mai bunã calitate şi pentru a oferi în permanenţã clienţilor satisfacţie maximã.
Fabricantul Certificat deţine responsabilitatea asigurãrii calitãţii instalãrii finale conform directivelor DuPont şi satisfacerea şi depãşirea aşteptãrilor clienţilor.

Cum este certificat un fabricant?
Orice fabricant care lucreazã pentru Corian® poate fi certificat. Nu sunt necesare decât atitudinea şi priceperea potrivite! Dupã de a fost instruit în mod adecvat de DuPont, fabricantul poate depune o cerere pentru a deveni o parte a grupului Reţelei de Calitate. Fabricantul acceptã o inspecţie şi o evaluare a secţiei de producţie şi personalului de cãtre un Centru de Servicii Corian® prezentând o mostrã Corian® pe care o fabricã în conformitate cu directivele DuPont.
Fabricantul dovedeşte o atitudine pozitivã de promovare a produselor Corian®.
Dupã inspectarea amãnunţitã sunt schimbate contracte legalizate între DuPont şi fabricantul Corian®.

Ce avantaj are calitatea de membru al Reţelei de Calitate?
Procesul nostru de garanţie începe la instalare, când clientul nostru va avea şansa de a-şi inspecta suprafaţa pentru a se asigura cã este pe deplin mulţumit încã de la început. Totuşi, cel mai important lucru este ca personalul dumneavoastrã sã se asigure cã suprafaţa Corian® este acoperitã de garanţia limitatã a DuPont.

Garanţie
Garanţia Limitatã de 10 ani Pentru Produse Instalate se aplicã proprietarului unui produs Corian® instalat permanent când este instalat de un Fabricant Certificat de DuPont. Datoritã proprietãţilor unice ale produselor Corian®, Fabricantul Certificat sau Centrul de Service vor repara, mai degrabã decât sã înlocuiascã, gratuit, produsul Corian® dacã acesta se defecteazã din cauza oricãrui defect de fabricaţie pe durata primilor 10 ani de la instalarea iniţialã, cu excepţia defectelor produse de abuzuri fizice, chimice sau alte forme de abuz, a defectelor datorate cãldurii excesive, folosirii pentru anumite aplicaţii sau catastrofe naturale. (Vã rugãm sã consultaţi Directivele Corian® privind Utilizarea şi Întreţinerea cu condiţiile de garanţie)
Aceastã care nu sunt efectuate de Fabricanţi Certificaţi de DuPont.
Garanţia Corian® este transferabilã urmãtorului cumpãrãtor al locuinţei cu condiţia ca noul proprietar sã scrie firmei DuPont pentru a înregistra instalaţia pe numele noului proprietar.
Aplicaţiile în saune, cabine de duş, bãi de abur şi exterioare sunt excluse.
În vederea solicitãrii oricãrei garanţii este necesarã transmiterea unei dovezi a achiziţiei fãcute!

Repararea sau înlocuirea
DuPont va repara orice zonã a instalaţiei care are un defect de fabricaţie. Dacã nu este posibilã repararea, DuPont va înlocui zona defectã a instalaţiei. DuPont va plãti costurile produsului, manoperei necesare pentru demontarea şi înlocuirea instalaţiei sau produsului original. Fabricantul Certificat va fi rãspunzãtor pentru orice ale costuri aferente sau generate de reparare sau înlocuire. Indiferent dacã DuPont vã reparã sau vã înlocuieşte instalaţia, ne vom strãdui sã obţinem cele mai bune rezultate cu putinţã, însã nu garantãm potrivirea exactã a culorii. În cazul în care optãm pentru înlocuirea instalaţiei dumneavoastrã Corian®, garanţia dumneavoastrã va continua de la data instalãrii iniţiale şi nu de la data reparãrii sau înlocuirii.

Centrul de Service Corian®
DuPont desemneazã un Centru de Service pentru a derula garanţia şi pentru a repara defecţiunile şi pentru a asigura lucrãri generale de îngrijire şi întreţinere şi pentru a utiliza, afişa şi promova marca Corian® în conformitate cu directivele DuPont.
Centrele de Service lucreazã pe baza unor tarife prestabilite, indicate de DuPont.
Ele efectueazã inspecţii ale Reţelei de Calitate.
Ele onoreazã toate reclamaţiile în garanţie conform directivelor DuPont, depunând toate eforturile pentru reparare sau înlocuire.
Înainte de toate ele analizeazã reclamaţiile în mod obiectiv.
În cazul în care un Fabricant Certificat face o greşealã, Fabricantul Certificat este desemnat sã gãseascã o soluţie pentru problemã, în cazul în care nu doreşte ca un Centru de Service Corian® sã gestioneze reclamaţia spre a gãsi o soluţie satisfãcãtoare pentru consumator şi sã facã o estimare reparaţiilor pe baza planificãrii reparaţilor în garanţie.
Toate cheltuielile vor vi suportare de Fabricantul Certificat.
La cerere, adresa unui Centru de Service este disponibilã la Centrul de Garanţie Centralizatã (a se vedea numerele de telefon gratuite)